เกี่ยวกับเรา
Portfolio BPC

ปรัชญาการทำธุระกิจของ บี.พี.เซ็นเตอร์

อู่ต่อเรือบี.พี.เซ็นเตอร์ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 แต่เดิมนั้นอู่ต่อเรือตั้งอยู่ที่เขตอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี แต่ทำการขยายกิจการและมาสร้างอู่ต่อเรือแห่งใหม่ ณ.ที่อำเภอสามโคกโดยกิจการนี้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 ที่ทำการบริหารงาน ณ. สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้ทางอู่ต่อเรือ บี.พี.เซ็นเตอร์ได้ทำการก่อสร้างเป็นอู่เรือมาตรฐาน มีสาลีหรือSlip way สำหรับนำเรือขึ้นลง สามารถสับหรีกกันได้ ปัจจุบันมี Slip way ทั้งหมด 6 ตัวเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจากผลงานที่ทำมาเป็นที่ ยอมรับของบริษัทดินเรือต่าง ๆ มากมาย โดยได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการบอกต่อ ทำให้ทางอู่ต่อเรือ เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมเรือว่าเป็นอู่ต่อเรือที่สามารถต่อเรือและซ่อมเรือได้คุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว ราคา ย่อมเยาว์ มีผู้มาว่าจ้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ ประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น

  • เรือเร็ว
  • เรือข้ามฝาก
  • เรือท่องเที่ยว
  • เรือสำราญ
  • เรือบรรทุกสินค้า
  • เรือบรรทุกรถยนต์ข้ามแม่น้ำ
  • โป๊ะเรือข้ามฟาก
  • เรือลากจูง
  • แพบารจ์ฯลฯ

ทางอู่ต่อเรือ บี.พี.เซ็นเตอร์มีเนื้อที่ในการทำงาน 35ไร่ มีทั้งพื้นที่ทำงานในอาคาร นอกอาคาร ในอาคารมีเครนโรงงาน พื้นที่นอกอาคารมีรถเครนสามารถทำงานได้ทั่วพื้นที่บริเวณการทำงาน และทางอู่ต่อเรือ บี.พี.เซ็นเตอร์ยังมีพื้นที่ว่างที่เปิด ให้พันธมิตรมาเช่าพื้นที่เพื่อทำงานได้อีก และทางอู่ต่อเรือ บี.พี.เซ็นเตอร์ ยังมีท่าเทียบเรือน้ำลึกอยู่หน้าอู่สามารถรับบริการผ่านท่าขึ้นลงสินค้าได้ ถูดต้องตามกฎหมาย และทางอู่ต่อเรือบีพีของเรามีใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฏหมาย รายแรกในบริเวณเดียวกันในปัจจุบันมีกำลังการผลิตเรือบรรทุกสินค้าขนาด 2,500 - 3,000 ตันหรือเมตริกตัน กว่า 40 ลำ/ปี โดยรับต่อเรือเหล็กและซ่อมเรือเหล็ก เรือไม้ พ่นทรายในระบบปิดที่ทันสมัย พ่นสีเรือ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป