วีดีโอข่าวสาร
Portfolio BPC

วิธีการต่อเรือสมัยใหม่

พูดถึงการต่อเรือในยุคนี้แล้ว วงการอู่ต่อเรือส่วนใหญ่มักจะใช้เทคนิคการต่อเรือแบบ "บล็อก (ภาษาอังกฤษเรียกว่าB lock Construction)" แทนการต่อเรือแบบโบราณที่มีอยู่เดิม ที่ต้องอาศัยการวางกระดูกงูก่อน แล้วจึงต่อเติมส่วนโครงสร้าง อื่น ๆ ขึ้นมาจนเป็นรูปร่างเรือโดยสมบูรณ์ (หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Conventional Construction) ในหลัการวิธีต่อเรือ แบบบล็อกจะเริ่มจากการออกแบบเรือทั้งลำ แล้วค่อยจัดแบ่งเรือออกเป็นส่วน ๆ ที่เรียกกันว่าบล็อก เืพื่อให้โรงงานแต่ละ แห่งนำแบบที่ได้ ไปสร้างบล็อกในส่วนของตนเอง เมื่อแต่ละบล็อกทำเสร็จแล้ว จึงนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จนเป็นรูปร่าง เรือที่สมบูรณ์ โดยแต่ละบล็อกนั้น ก็จะมีการสร้างทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในบล็อกนั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ท่อทาง , สายไฟ , ฐานแท่นเครื่องต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต่อกันสนิทพอดี พูดถึงข้อดีของการต่อเรือแบบบล็อก นี้มีหลายประการด้วยกัน เช่น การที่แต่ละส่วนสามารถแยกกันไปต่อที่ไหนก็ได้เป็นอิสระ แต่ละโรงงานก็รับผิดชอบงานของ ตนเองเป็นบล็อก ๆ ไป ดังนั้น จะเห็นว่าจะทำให้งานในภาพรวมเสร็จไวขึ้น เพราะสามารถทำงานในลักษณะคู่ขนานกันไปได้

นอกจากนี้ การที่ไม่ต้องวางกระดูกงู ก็ทำให้โปรเจ็คต์ต่อเรือนั้น ไม่ต้องจองอู่แห้งเป็นระยะเวลานาน ๆ เนื่องจากว่า แต่ละ บล็อกจะมารวมกันในขั้นตอนเกือบสุดท้าย ทำให้เรือทั้งลำ มีเวลาอยู่ในอู่แห้งไม่นาน ดังนั้น อู่แห้งก็จะว่าง และสามารถรอง รับเรือที่เข้ามาซ่อมทำ หรือจะต่อเรืออื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำได้ แต่ทว่าอย่างไรเสียการที่จะต่อเรือแบบบล็อกได้ก็จะ ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นพิเศษ เพราะเนื่องจากว่า การที่จะนำบล็อกแต่ละบล็อกมาต่อกันให้สนิทนั้น การถ่ายทอดภาพ ในแบบออกมาเป็นของจริงจะต้องแม่นยำ และต้องแม่นยำเหมือนกันทุกโรงงานที่ทำ เพราะถ้าโรงงานใดโรงงานหนึ่ง ถอด แบบมาพลาดไป ก็จะทำให้เรือต่อกันไม่สนิท อีกทั้งในการเชื่อมแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จะต้องใช้ฝีมือและเทคนิคสูงมาก เพราะไม่เช่นนั้นเรือก็จะไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่เหมือนกับวิธีการต่อแบบวางกระดูกงู และที่สำคัญอันดับต่อมานั่นก็ คือเรื่องของการบริหารเวลา ที่แต่ละบล็อกจะต้องทำให้เสร็จในเวลาที่พร้อม หรือไล่เลี่ยกัน มิฉะนั้นแล้ว ก็จะเกิดการดีเลย์ ของงาน และต้องมารอบล็อกที่ยังไม่เสร็จ ทำให้เสียเวลามากขึ้นไปอีก ดังนั้นการบริหารงานเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า เทคนิคเลย

ในส่วนของประเทศไทยนั้่น ก็มีการต่อเรือด้วยการต่อแบบบล็อกก็มีมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนชุดเรือตรวจการณ์เฉลิม พระเกียรติ เรือ ต.991 เสียอีก ในช่วงเรือชุด เรือหลวง ศรีราชา วิดีโอตัวอย่าง การต่อเรือชุด HMS Darling ซึ่งเป็นเรือใหม่ ของอังกฤษ Type-45 Destroyer ซึ่งต่อโดยบริษัท BAE Systems และ VT Group บทความ zedth.exteen