ร่วมงานกับเรา
Portfolio BPC

ร่วมงานกับ บี.พี.เซ็นเตอร์

ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา เงินเดือน ประสบการณ์
ผู้จัดการโรงงาน ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี - มีประสบการณ์
โฟแมน ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี - -
พนง.บัญชี ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี - -
ธุรการ ชาย - หญิง ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี - -
สโตรย์ ชาย - หญิง ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี - -
ช่างเขียนแบบ ชาย - หญิง ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี - -
ช่างประกอบ ชาย - หญิง ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส. - -
ช่างตัด ชาย - หญิง ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส. - -
ช่างเชื่อม ชาย - หญิง ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส. - -
ช่างไม้-ช่างปูน ชาย - หญิง ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส. - -
พนง.ทั่วไป ชาย - หญิง ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ไม่ใช้วุฒิการศึกษา - -

ผู้สนใจร่วมงานกับเรา สมัครงานได้ด้วยตัวเอง ณ.บริษัทบี.พี.ฯ หรือส่งใบสมัครงานทาง Fax:02-9772806
ทาง Email : bpcenter1995@gmail.com

 

ดาวโหลดใบสมัครในเว็บไซต์