บริการ
Portfolio BPC

บริการต่อเรือ

บี.พี.เซ็นเตอร์ของเราประกอบด้วยดังนี้ บริการต่อเรือเหล็กประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่นเรือเร็ว เรือข้ามฝาก เรือท่องเที่ยว เรือสำราณ เรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุก รถยนต์ข้ามแม่น้ำ โป๊ะเรือข้ามฟาก เรือลากจูง ฯลฯรับซ่อมเรือเหล็ก พ่นทรายระบบปิด ทำสีเรือ งานวางเครื่องเรือ ตัดเปลี่ยน เหล็กท้องเรือ